Tervetuloa Suomen Harmaahirvikoirajärjestön ja Suur-Savon Pystykorvakerhon järjestämään Hirvimestaruusotteluun 24-25.11.2022 Mikkeliin!

Hirvimestaruusottelu järjestetään yhteistyössä Suomen Harmaahirvikoirajärjestö SHHJ:n kanssa ja kilpailuun osallistumisoikeuden saa 12 karsintojen kautta valittua hirvikoiraa sekä vuoden 2021 Mestari.

Hirvimestaruus ottelu 25.11.2022 Mikkeli, Hotelli Heimari

Järjestää: Suur-Savon Pystykorvakerho ry, ylituomarina Eero Moilanen

Kokeen rajoituksen perusteet: Muu määrää koskeva rajoitus - karsintakokeiden perusteella valitut koirat: Hirvimestaruusottelun järjestämisohjeen mukaan

Ilmoittautuminen 1.-20.11.2022, osanottomaksu 70 €, tilille FI03 5383 0420 0834 59 viesti: Hirvimestaruusottelu / koiran nimi

Ilm. vastaanottaja: Jorma Komppa, jorma.komppa@gmail.com, 050 538 6866

 
 
HIRVIMESTARUUSOTTELUN JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty Kennelliitossa 19.2.2020, voimassa 1.8.2020 alkaen.
1 § Hirvimestaruusottelu on Suomen Harmaahirvikoirajärjestöön kuuluvien hirvikoirarotujen uroksille
järjestettävä valtakunnallinen kilpailu. Tässä ottelussa kilpaillaan koirakohtaisesta paremmuudesta,
Suomen Kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n valtuuston vahvistamien hirvenhaukkukoesääntöjen,
sekä tämän järjestämisohjeen mukaisesti. Kokeen voittaja saa HIRVIMESTARI-arvon.
2 § Mestaruusottelun järjestämistä varten maa jaetaan neljään lohkoon:
POHJAN LOHKO: Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan kennelpiirit.
LÄNNEN LOHKO: Vaasan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Hämeen, Satakunnan ja Ahvenanmaan
kennelpiirit.
IDÄN LOHKO: Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Suur-Savon ja Keski-Suomen kennelpiirit.
ETELÄN LOHKO: Varsinais-Suomen, Etelä-Hämeen, Salpausselän, Helsingin seudun,
Uudenmaan ja Kymen kennelpiirit.
3 § Mestaruusottelu toimeenpannaan vuorollaan: Idän-, Pohjan-, Lännen- ja Etelän lohkoilla. Kunkin lohkon
alueella noudatetaan 7 §:ssä mainittua kennelpiirikohtaista järjestämisvuorottelua siten, että Etelän
lohkolla Etelä-Hämeen ja Salpausselän, sekä Helsingin seudun ja Uudenmaan kennelpiirin alueet voivat
järjestää ottelun yhdessä. Suomen Harmaahirvikoirajärjestö ry voi siirtää järjestämisoikeutensa
jäsenyhdistyksilleen. Suomen Kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n hallitus voi pätevästä syystä
muuttaa vuorottelua. Hirvimestaruusottelu järjestetään yksi (1) päiväisenä kilpailuna kulumassa olevan
vuoden marraskuun viimeisenä viikonloppuna (perjantai – sunnuntai).
4 § Mestaruusottelun toimeenpanoluvan myöntää Suomen Kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n hallitus
saatuaan asiasta rotujärjestön anomuksen. Anomus tehdään Omakoirassa edellisen vuoden loppuun
mennessä.
Anomuksessa on selvitettävä seuraavat seikat:
- Ilmoitus koeajasta
- Keskuspaikka ja sen kokoontumis-, ruokailu- ja majoitustilat
- Kilpailutoimikunnan kokoonpano. Yhden jäsenen nimeää rotujärjestön hallitus, tai asettaa
vaihtoehtoisen yhdysmiehen.
- Ilmoitus rotujärjestön nimeämästä ylituomarista ja hänen varamiehestään. Ylituomari nimetään
ensisijaisesti siitä piiristä, missä seuraava mestaruusottelu järjestetään.
- Ehdotus osanottomaksusta
5 § Hirvimestaruusotteluun saa osallistua kolme (3) koiraa kultakin lohkolta sekä edellisen vuoden mestari,
yhteensä kolmetoista (13) koiraa. Kolmen varsinaisen edustajan lisäksi nimetään kultakin lohkolta
varakoirat (tark. valitsijamiesohje). Mestaruusotteluun osallistuvalta koiralta peritään osallistumismaksu,
jonka suuruuden vahvistaa vuosittain Suomen Kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n hallitus.
Rotujärjestö avustaa ottelujärjestäjää erikseen määräämällään summalla. (2200,00 hallituksen päätös
11.2 .2017)
Ottelun järjestäjä vastaa koiranomistajien ja tuomariston muonituksesta ja majoituksesta, mutta ei
palkintotuomarien ja koiranomistajien matkakuluista, eikä koirille, koiranomistajille tai tuomareille
sattuneista tapaturmista.
6 § Mestaruusottelun koeryhmän johtajien on oltava ko. koemuodon ylituomareita. He eivät saa arvostella
oman kennelpiirinsä koiraa, eivätkä saa olla koeryhmän johtajia oman lohkonsa koiralla. Ottelun
palkintotuomareiden tulee olla mieluimmin ylituomareita, tai hyvin kokeneita koemuodon
palkintotuomareita. Ottelussa ei saa toimia tuomarina kokeeseen osallistuvan koiran kasvattaja, omistaja,
haltija tai omistajan/haltijan perheenjäsen. Jokaisessa ryhmässä on oltava yhtä monta hyvän fyysisen
kunnon omaavaa palkintotuomaria. Ulkopuolisen on saatava ylituomarin, sekä koiranomistajan lupa tulla
seuraamaan koetta maastoon. Lupa on hankittava jo edellisenä päivänä.
7 § Mestaruusottelun järjestämisessä noudatetaan seuraavaa vuorottelua, jota lohkon sisällä voidaan
pakottavista syistä vaihtaa.
ETELÄN LOHKO: Kymenläänin, Varsinais-Suomen, Etelä-Hämeen ja Salpausselän yhdessä,
sekä Uudenmaan ja Helsingin seudun yhdessä kennelpiirit.
IDÄN LOHKO: Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Suur-Savon kennelpiirit.
POHJAN LOHKO: Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirit.
LÄNNEN LOHKO: Vaasan, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Hämeen kennelpiirit.
8 § Mestaruusottelun järjestämisessä noudatetaan SHHJ:n erillistä lisäohjetta arvokisojen tiedottamisesta ja
yleisistä järjestelyistä.
Kaakon Nettipalvelu Oy